InzerceTrinec.cz

TŘINECKÝ INZERTNÍ PORTÁL

GDPR - Ochrana osobních údajů

 
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PS Media s.r.o., Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ 26826682. (dále jen "správce").
 
Kontaktní údaje na správce:
Tel. 558 324 884
Email: info@psmedia.cz
 
Evidované osobní údaje
K inzerátu evidujeme tyto osobní údaje:
 • Telefon
 • Email
 • Stát
 
Evidované osobní údaje u diskuze
K diskuzi evidujeme přezdívku nebo jméno zadá-li ho uživatel a volitelně email. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Kliknutím na „vložit inzerát“ v nebo "odeslat příspěvek" u diskuze, zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Nařízení i s obchodními podmínkami dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené osobní údaje organizačního charakteru je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a dodání objednaného zboží a další plnění, pokud k němu mezi zákazníkem a prodávajícím dojde. Takové zpracování osobních údajů umožňuje a je plně v souladu s čl. 6 odst. 1 Nařízení – zpracování je nezbytné v rámci obchodní činnosti prodávajícího.
 
Zabezpečení a archivace dat
Všechny tyto výše uvedené údaje jsou zabezpečeny na serveru externí firmy s vysokou úrovni zabezpečení, datová komunikace probíhá pomocí šifrování a dostupnost databáze je serverem omezena pouze na konkrétní umístění naší kanceláře a zpřístupněna pouze našim proškoleným pracovníkům na základě autorizace. Správce osobní údaje uchovává pouze v nezbytně nutném rozsahu a době nezbytně nutné a budou použity jen pro nutné úkony s tímto spojené.
 
Právo na výmaz
Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně nebo telefonicky) budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.
V případě zájmu o odstranění osobních údajů, lze kontaktovat správce s touto žádostí na výše uvedené adrese, e-mailu: info@psmedia.cz, tel. č. +420 558 324 884. Osobní údaje budou neprodleně odstraněny.
 
Další zpracovatelé osobních údajů
Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje pro správce zpracovávají také další zpracovatelé, jež poskytují záruky vhodného zpracování a ochrany osobních údajů - poskytovatel redakčního systému e-shopu, dodavatelé objednaného zboží, zasílatelé (přepravní společnosti), které se zavazují ve svých obchodních podmínkách, že s údaji, jež přijmou od příkazce za účelem vykonání přepravních či souvisejících služeb, a které mají charakter osobních údajů, budou zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebudou je využívat k žádnému jinému účelu, než k plnění činnosti ve prospěch subjektu údajů.
V případě diskuze u produktu nejsou osobní údaje předávány žádným třetím stranám.
 
Vnitřní předpisy
Správce osobních údajů se zavazuje vydáním vlastního vnitřního předpisu zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům zákazníka, jsou řádně poučeni o zásadách nakládání s osobními údaji, o zachování mlčenlivosti a o přijatých vnitřních bezpečnostních a organizačních opatřeních v souladu s Nařízením.
 
Uchování a archivace dat
Data můžeme uchovávat až po dobu 30 let. Google Analytics uchovává údaje o návštěvníkovi po dobu 26 měsíců. 
 
Práva
Zákazník bere na vědomí, že podle nařízení má:
 • právo na potvrzení o zpracování osobních údajů 
 • právo na veškeré informace, které o zákazníkovi evidujeme
 • právo na aktualizaci nebo opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenos
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 
 
 

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman